The paddleboard expedition photo highlights

Text in english below the photos

Jag tänkte i vanlig ordning att jag skulle göra allt på den här expeditionen. Paddla, städa havet, fridyka, springa lite då och då, fotografera, och skriva om allt. Vi har inte riktigt hunnit med allt det där. Att leva tar liksom mer tid än allt omkring. Jag har bara sprungit två gånger, fridykt 3 gånger, och städat lite överallt. 

Men vi har paddlat och njutit desto mer. Och det är liksom det som är meningen. Det har varit jättejobbig paddling ibland, till min stora glädje. Hade det inte varit jobbigt alls hade jag nog blivit besviken. Några har beklagat sig över vädret, men vi har gillat vädret. Det spelar inte så stor roll om det är solsken eller regn, allt vi bryr oss om är vind och vartifrån den kommer.

När vi insåg att vi varit ute i över två veckor sa Erik “holy shit, it feels like longer”. Antagligen för att vi hunnit uppleva så mycket på så kort tid. Och vi har kommit långt på väldigt långsamma farkoster, upplevt magiska miljöer, träffat fina människor och vinkat till segelbåtar längs vägen.

Här är några highlights från de senaste dagarna:

– en övernattning på Smögens hafshotell. Lite långt att gå från brädorna, men välbehövligt att torka genomblött tält, liggunderlag och sovsäckar. Och väldigt god mat!
– sotekanalen med vinden i ryggen. Vi behövde nästan inte paddla för att ta oss framåt. Hade sällskap med Ninna Kofod i sin kajak
– Ramsvik camping och alla trevliga människor vi mötte där. De lät oss lämna brädorna ett dygn medands jag var på föreläsningsjobb i Borås (!) över dagen. Det var en lite märklig övergång från expedition till jobb till expedition igen. Men älskade tystnaden i Ramsvik ännu mer efter en hektisk dag i Borås. Kul att se så många människor från hela världen som sprak Icebug challenge.
– Vackraste sträckan mellan Ramsvik och Fjällbacka i strålande solsken
– Att Erik fick vara med om Ostronets dag i Grebbestad!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Oyster day in Grebbestad

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Oysters

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

beautiful beach!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Met some great people in Ramsvik

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ramsvik

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Beautiful Ramsvik

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ninna who joined us in a kayak

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A well needed recovery. It doens't have to be hard all the time during a expedition

A well needed recovery. It doens’t have to be hard all the time during a expedition

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Good food :-)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

As usual, I thought that I would do everything this expedition; stand up paddle, clean the sea, freediving, running every now and then, take photos and write about everything. We have not really had time for all that. I have only run once, freedives 3 times, and cleaned a little bit here and there. But we have enjoyed it all the more. And it’s more like the whole point. It’s been really tough paddling sometimes, to my great joy. Had it not been hard at all, I probably would have been disappointed. Some have complained about the weather, but we liked the weather. It does not really matter if it’s sunshine or rain, all we care about is the wind and where it comes from.

When we realized that we have been out for over two weeks Erik said ”holy shit, it feels like longer.” Probably because we’ve been able to experience so much in such a short time. And we have come a long way in a very slow vehicles, experienced magical environments, met fine people and waved to sailboats along the way.

Here are some highlights and photos from the past few days:

– an overnight stay at Smögens hafshotell. A little far to walk from the boards, but much needed to dry the soaked tents, sleeping mats and sleeping bags. And very good food!
– paddling sotekanalen with the wind in our backs. We needed almost no paddle to take us forward. Had the company of Ninna Kofod in his kayak
– Ramsvik campsite and all the nice people we met there. They let us leave the boards one day while I was at a lecture jobs in Borås (!) that day. It was a little strange transition from the expedition to the job to the expedition again. But loved the quietness of Ramsvik even more after a busy day in Boras. Nice to see so many people from all over the world that sparkles Icebug challenge.
– The beautiful stretch between Ramsvik and Fjällbacka in brilliant sunlight
– Erik got to take part of the oyster day in Grebbestad!

%d bloggare gillar detta: