Konstrastrik expedition – från åskstorm och regnpaddling till spahotell / An expedition of contrasts – from a thunderstorm to a spa hotel

Text in english below the photos

Åskmoln är vackra. Vi såg länge på dem med vetskapen om vad som komma skulle, innan vi snabbt packade in allt i Exped tältet. Ungefär tio minuter senare satt vi med uppspärrade ögon mot tältväggen för att hindra tältet från att kollapsa över oss. Sedan kände vi hur hagel piskade oss genom tältduk och kläder. Några timmar innan hade vi packat ihop allt och försökt paddla iväg på våra paddleboards. Det gick inte. För ett paddeltag framåt gled vi flera meter bakåt. Det tog inte så lång tid att inse att vi inte kom någonstans, utom bakåt. Det var inget nederlag, mer ett faktum. Det var på håret att vi kom in till ön igen.

Faktum var en dag på en öde ö. Den tillbringades med att samla plastskräp, leta ostron och blåmusslor till middag, läsa böcker och göra yoga.

Dagen efter vaknade vi till regn på tältduk. Ett av det vackraste ljud som finns. Och det var ett annat ljud som saknades. Ljudet av vind. Vi kikade ut genom tältet på en stålgrå himmel och hav. Ett hav utan vita gäss. Perfekt för dagens etapp. Iklädda Bergans lättaste regnställ packade vi ihop i ösregn, paddlade i ösregn och log lyckligt. Få ställen är så vackra i regn som skärgården.

Med vinden i ryggen tog vi oss till Marsstrand där vi i samråd med turistrådet västsverige tog in på Marstrands havshotell för att torka upp tält och utrustning, gå på spa (!) för att mjuka upp muskler, och äta fantastisk mat på “Ottos restaurang”. Det är en del av ”smaka på västsverige”, vilket egentligen varken jag eller min kanadensiska pojkvän gjort. Kvällen innan fick vi knappt i oss någon mat, så Erik’s lamm och min quorn smakade mer fantastiskt än någonsin tror jag. Jag kan inte låta bli över att förundras över kontrasterna. Ibland tror jag det är just de som gör outdoor-livet så fantastiskt. Vi hade aldrig uppskattat spa, en torr säng och underbar mat om vi inte gjort två tuffa dagar till havs.

Men eftersom vi redan använt en väderdag väntar nu några längre dagar. Imorgon ska vi förbi Kajaktiv på tjörn, förhoppningsvis möta upp med en Patrik som vill paddla med en sväng, och sedan tälta på Hjärterön.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA  OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA
tack

An expedition of constrasts – from a thunderstorm and rainy paddling to a spa-hotel

Storm clouds are beautiful. We gazed at them with the knowledge of what was to come, before we quickly packed everything into the tent. About ten minutes later we sat wide-eyed against the tent wall to prevent the tent from collapsing on us. The wind was howling and suddenly we felt the pain of hail on our backs, trough the Exped tent wall. A few hours before we had tried to paddle away north on our paddleboards. It did not work. For one paddel stroke ahead we drifted several meters backwards. It did not take long to realize that we were not getting anywhere, except backwards. It was not really a defeat, more than it was a fact.

The fact was a day on a deserted island. It was spent to collect plastic rubbish, look for oysters and mussels for dinner, reading books and doing yoga.

The following day we woke up to rain on the tent lfy. One of the most beautiful sounds in the world. And there was another sound that was missing. The sound of the wind. We looked out through the tent on a steel gray sky and sea. A sea without white caps. Perfect for today’s stage. We packed our gear in heavy rain, paddled in heavy rain and smiled happily. Few places are so beautiful as rain in the archipelago.

With the wind  in our backs, we took of to Marstrand where in consultation with the West Swedish Tourist Board took into Marstrands Havshotell to dry up tents and equipment, go to the spa (!) to soften the muscles, and eating amazing food at ”Otto’s Restaurant” . The night before we were barely ate anything, so Erik’s lamb, and my quorn tasted more amazing than ever. I can not stop over to marvel at the contrasts. Sometimes I think it is what makes the outdoor life so fantastic. We had never appreciated the spa, a dry bed and wonderful food unless we made two tough days at sea.

But since we already used a weather-day we will push on longer for a few more days. Tomorrow we will pass Kajaktiv on Tjörn, hopefully meet up with Patrick to paddle with us, and then camp on Hjärterön.

%d bloggare gillar detta: