Ny expedition “stand-up-for-what-you-like” SUP/fridykning Svenska västkusten 150km

Translation in English below the photos

Det här är en enkel expedition. Det handlar om något så härligt enkelt som att göra mer av det man gillar, dela det med andra, och ge tillbaks till det man gillar. Jag älskar/gillar stand-up-paddling, västkusten, havet och min pojkvän. (Inte nödvändigtvis i den ordningen). 
Det här är en kombination av alla de sakerna; Vi ska paddla SUP’a och fridyka, fotografera, tälta och hjälpa havet genom att städa havet och kusten vid våra strand och botten-hugg.

Jag visste att jag skulle gilla stand-up-paddleboarding innan jag ens testat. Jag blev såklart kär i sporten så fort jag testade och i vild passion hittade jag på att jag skulle paddla hela västkusten, själv, redan samma sommar! Men så kom fridykningen ivägen. Och en knäskada. Det var två år sedan.

Men nu äntligen händer det. På ett mjukare sätt. Men lika passionerat. Det här är ingen extrem expedition. Det handlar mer om att ta det långsamt, leva efter väder och vind och njuta av landskapet. Vi kommer då och då bo på hotell och vandrarhem och äta på restauranger här och där längs vägen i samarbete med västsvenska turistrådet känna på den vackra kusten under eftersäsong. Vi ska inte slå något fartrekord. Målet är norska kusten, men kommer vi bara till fjällbacka gör det inte så mycket.

Rutt
SUP är väldigt vindkänsligt. Vi har inte vetat förrän den här veckan vart vi skulle börja. Hade det blåst mest nordligt hade vi startat vid norska gränsen. Men nu verkar det blåsa sydligt så det blir uppåt och norrut från och med söndag. Vi kommer hålla oss mestadels inomskärs och stanna till på pärlor längs vägen. Min pojkvän är Kanadensare och jag vill visa allt vackert med Sveriges västkust. Men han kommer ju se skräpet också. Bra att våra turister hjälper till att städa :-)

Följ med!
Håll koll på oss här på bloggen, instagram och facebook så är det bara att hänga på lämplig sträcka i lämplig farkost (förslagsvis en utan motorljud).

Utrustning
Vi kommer paddla på varsin 14 fot stand-up-paddleboard designad för expediton. Surfers i varberg stöttade med träningsbräda. Jag köper en paddelbräda.se och hyr ytterligare en från kajaktiv på Tjörn. Med oss kommer vi ha det minsta möjliga i lättviktstält, liggunderlag, sovsäckar och en herrans massa packpåsar från Exped. Vi kommer paddla iklädda merinoullunderställ från Devold och övrig klädsel från Bergans. Vi har bara med oss ett ombyte. För våra våtdräkter, fenor, vikter, cyklop och Olympus kamerautrustning tar plats. Och mat. Vi hoppas kunna fylla på vatten nästan varje dag och färsk mat var 3-4’e dag. Vi har även frystorkat från Outmeals med oss. Och ett gäng soppåsar från “Håll Sverige rent” som supportar vår städning av havet.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

tack

New expedition “stand-up-for-what-you-like” SUP/freediving the Swedish westcoast 150km

Most of the things I do comes from a urge of passion. I fall in love so hard with something I just want to do it more. That’s how I ended up on the summit of mt. Everest. And that’s how I felt the first time I went stand-up-paddle boarding. That I wanted to do it more, longer. I’ve been wanting to do it for a long time, but things like injuries and world-record-attempts came in the way. Now it’s finally time.

This is not an extreme expedition. It’s about something so wonderfully simple as doing more of what you like, sharing it with others, and giving back to what you like. I love/like stand-up paddling, the Swedish west coast, the sea, freediving and my boyfriend. (Not neccesarily in that order). This expedition is a combination of all those things; We will paddleboard and freedive, take photos, camp and help the sea by cleaning the underwater environment and the coast

This is not an extreme expedition. It’s more about taking it slowly, live with nature and weather and enjoy the scenery. We will occasionally stay in hotels and hostels and eating great food at restaurants here and there along the way. We will not beat any speed records. The goal is Norwegian coast, but we will only reach Fjällbacka that’s also fine.

Route
Stand-up-paddleboarding is very sensitive to the wind. We did not know until this week where we should begin. If it had blown mostly northern winds we would have started at the Norwegian border. But now it seems to blow southern winds so we start outside Gothenburg. We will stick mostly inshore and stop the gems along the way. My boyfriend is Canadian and I want to show him all the beauty of Sweden’s west coast. But he will see the garbage as well. Good that our tourists helps clean up :-)

Join us!
Keep track of us here on the blog, Instagram and Facebook. You can catch up with us in real life in an appropriate vehicle (preferably one without engine noise).

Equipment
We will paddle on two 14-foot stand-up paddleboards designed for expediton. Surfers in Varberg supported with a training board for two years. I bought a Tahoe from paddelbräda.se and rent another one from Kajaktiv Tjörn. With us, we have the minimum in lightweight tents, sleeping pads, sleeping bags and a lot of waterproof packbags from Exped. We will paddle wearing merinoullunderställ from Devold and other clothing from Bergans. We only have with us a change of clothes. We have limited packing space, and our wetsuits, fins, weights, mask and camera equipment needs to come too. And food. We hope to fill up on fresh water almost every day and fresh food every 3-4’th day. We also have freeze-dried food from Outmeals with us. And a bunch of garbage bags from the ”Keep Sweden Clean” who is supporting us to clean the sea and coast.

%d bloggare gillar detta: