motivation

Motivation och mål

Motivation är hemligheten bakom alla stora bedrifter. Motivation tillsammans med drivkraft är grundförutsättningarna till att lyckas med vad du tar dig för. Kan du kontrollera din motivation kan du även kontrollera dina framgångar. Det låter lätt, men det kräver både självkännedom och disciplin från din sida.

Det är viktigt att veta att motivation inte är konstant, inte ens för elitidrottare och supermänniskor. Du kommer ha svackor i motivationen oavsett vad du tar dig för. Om du finner ett skäl till stor motivation idag kan du vara säker på att det skälet inte är lika starkt imorgon, och i övermorgon kanske du inte är motiverad alls. Känner du till vad som ligger bakom motivation kan du vara bättre förberedd på nästa motivationssvacka.

Grunden till motivation

För att vara motiverad till något annat utöver att sova och äta måste först dina grundläggande behov vara tillfredställda. Du ska vara socialt trygg, ha mat för dagen, ett tak att sova under och lite pengar på banken. Är dessa inte tillfredsställda kommer de eventuellt oroa dig till den grad att du inte är motiverad till något annat än att tillfredställa just de behoven, vilket är en ren och ganska bra överlevnadsinstinkt.

Känn dig själv

Ta reda på vad som motiverar dig, så har du kommit en bra bit på vägen til att kontrollera dina framgångar. Olika personer motiveras av antingen inre eller yttre faktorer och ibland en blandning av båda. De typer av aktiviteter som utförs utan några till synes yttre motiv är grundade på inre motivation. Aktiviteterna utförs för att de medför glädje, välbehag eller för att personen tycker det är viktigt. Yttre motivation är motiv som kommer utifrån personen, t ex en utlovad belöning eller en ny status ifall personen utför en viss aktivitet. Tvång eller straff är också former av yttre motivation. Nackdelen är att yttre motivation är beroende av någon annan för att du skall kunna känna den.

Målorientering

Ett av de bästa sätten att skapa motivation är att ha någonting att sträva emot. Om du inte vet varför du tränar så vet du ju inte heller vad du vill uppnå, och vet du inte vad du vill uppnå så är det troligt att du inte kommer uppnå någonting alls. Ingen mår bra av att misslyckas, och har man inget mål vet man ju heller inte när man lyckats. Hur effektivt ett mål är beror på tre faktorer; hur långt bort målet är, hur svårt det är och hur specifikt det är. Målet ska helst vara så pass specifikt att det är mätbart och att man kan sätta små delmål på väg till huvudmålet.

Motivationstips:

– För att öka motivationen kan du använda direkta motivationsmetoder, såsom belöning/bestraffning, eller lyfta fram motiven till varför du håller på som du gör.

– Att sätta igång med en uppgift ger direkt motivation till att fortsätta och slutföra det. Tänk inte så mycket på hur svårt eller jobbigt det är. Motivation kommer av görande, vilket i sin tur föder ny motivation.

– Man kan även indirekt förändra motivationen genom att ändra träningsmiljö, träningsmetoder eller variera träningen eller arbetet från dag till dag.

– Att inneha kunskap om det man håller på med kan också fungera motivationshöjande. Ju mer man vet om något, ju roligare är det att fortsätta, lära sig och förstå mer.

– Umgås med andra som har liknande mål och intressen.

– Har du en bra dag med bra flyt, känsla och koncentration, försöka att komma ihåg hur det kändes, och framkalla den känslan så ofta det behövs. Inför långdistansidrotter kan detta vara mycket effektivt – särskilt om man är ute efter att hitta ”flow” eller andra andningen.
– Räkna hur många gånger/dag du tänker något negativt. Bit dig i läppen eller sätt pekfingernageln hårt i tummen – så kommer du till slut sluta tänka negativt eftersom kroppen lär sig att det gör ont att bli biten i läppen eller naglad i tummen.

– Håll din motivation uppe genom att njuta av när du gör något bra.

%d bloggare gillar detta: